ฟ้าเดิมๆ เปลี่ยนเมฆทุกวัน #vscocam #cloud #sky

ฟ้าเดิมๆ เปลี่ยนเมฆทุกวัน #vscocam #cloud #sky

คนที่บอกว่าให้ปล่อยวาง-และสุดท้ายก็โดนยึดติด #vscocam #life #buddha

คนที่บอกว่าให้ปล่อยวาง-และสุดท้ายก็โดนยึดติด #vscocam #life #buddha

ทุ่งหญ้าบาเลย์ #vscocam #field #sky

ทุ่งหญ้าบาเลย์ #vscocam #field #sky

ดาวนา(ผัก)เม็ก #vscocam #tinyplanet

ดาวนา(ผัก)เม็ก #vscocam #tinyplanet

ค่ำแล้วคุณ #evening #moon #sky

ค่ำแล้วคุณ #evening #moon #sky

Grrrrrrrrr!!! #vscocam #drawing #monster #redking

Grrrrrrrrr!!! #vscocam #drawing #monster #redking

เป็นอะไรกับเสาไฟก็ไม่รู้ โรคจิต ชอบถ่าย หมกมุ่นจริงๆกู #nkp #sky

เป็นอะไรกับเสาไฟก็ไม่รู้ โรคจิต ชอบถ่าย หมกมุ่นจริงๆกู #nkp #sky

ไม่ลืมที่จะแวะถ่ายอะไรเรื่อยเปื่อยไร้สาระ #nkp #sunset

ไม่ลืมที่จะแวะถ่ายอะไรเรื่อยเปื่อยไร้สาระ #nkp #sunset

สัตว์สาแอนิม่อลแถวๆนั้นแหละ #butterfly #insect #แอนิม่วนแพลนเน็ต

สัตว์สาแอนิม่อลแถวๆนั้นแหละ #butterfly #insect #แอนิม่วนแพลนเน็ต

เก็บตกเมื่อเย็นฮะ

เก็บตกเมื่อเย็นฮะ

#treeko #tree #pokemon #drawing

#treeko #tree #pokemon #drawing

ลองใช้จินตนาการ #imagine #cloud #flying #flappybird #lol #drawing

ลองใช้จินตนาการ #imagine #cloud #flying #flappybird #lol #drawing

#vscocam #bike

#vscocam #bike