#vscocam #ride

#vscocam #ride

#vscocam #tinyplanet #nkp (at สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3 นครพนม-คำม่วน)

#vscocam #tinyplanet #nkp (at สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3 นครพนม-คำม่วน)

#temple #ride #trip (at วัดพระธาตุ ท่าอุเทน)

#temple #ride #trip (at วัดพระธาตุ ท่าอุเทน)

#InstaSize #panorama #ride

#InstaSize #panorama #ride

#ride #panorama (at บ้านนาหัวบ่อ@นครพนม)

#ride #panorama (at บ้านนาหัวบ่อ@นครพนม)

#fanart #drawing #beargirlfriend

#fanart #drawing #beargirlfriend

ถ้าเราทำแบบนี้มั่งเพื่อนๆของเราก็คงจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของเรา และไม่มีคนสนใจสิ่งที่เราทำแน่ๆเลย #เสียใจ

ถ้าเราทำแบบนี้มั่งเพื่อนๆของเราก็คงจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของเรา และไม่มีคนสนใจสิ่งที่เราทำแน่ๆเลย #เสียใจ

#panorama #bw (at ลานพนมนาคา)

#panorama #bw (at ลานพนมนาคา)

#panorama (at ลานพนมนาคา)

#panorama (at ลานพนมนาคา)

#livingplanetapp #tinyplanet

#livingplanetapp #tinyplanet

เล่นกับหมา หมาแทะ #puppy #dog

เล่นกับหมา หมาแทะ #puppy #dog

#vscocam #mygarden #frog

#vscocam #mygarden #frog

แม็กกี้สะพรึง #scary #puppy #dog

แม็กกี้สะพรึง #scary #puppy #dog